با توجه به نوسانات شدید و بی پایان اقتصادی، کاهش نقدینگی، افزایش تورم، نرخ ارز، و فشار های اقتصادی موجود در جامعه، گروه نرم افزاری پیرامید، اقدام به ارائه خدمتی جدید با عنوان طراحی سایت اقساطی کرده است.

در این سرویس شما درست روال پیش فرض خدمات طراحی سایت ارزان (انتخاب پکیج و نمونه دلخواه) و طراحی سایت اختصاصی (توصیف سایت مورد نیاز و ارسال سفارش) را در پیش می گیرید؛ با این توضیح که در فرم مربوطه، شیوه پرداختی اقساطی را انتخاب می کنید.

لازم به ذکر است جزئیات قسط بندی مربوطه، اعم از تعداد و مبلغ هر یک از اقساط، با توجه به قیمت پروژه و با توافق طرفین انجام خواهد شد.

هیچ گونه سود مازاد و یا ارزش افزوده به مبلغ نهایی سفارش تعلق نخواهد گرفت.

شرایط و قوانین قسط بندی سفارش طراحی سایت

  • حداقل مبلغ اقساط ماهیانه، 50 هزار تومان بوده، و با توجه به قیمت نهایی انجام سفارش، امکان افزایش این مبلغ وجود خواهد داشت.
  • بیشترین تعداد اقساطی که به هر سفارش تعلق خواهد گرفت، حداکثر 24 قسط خواهد بود.
  • برای سفارش های طراحی سایت اختصاصی، پرداخت حداقل 20% از مبلغ فاکتور به عنوان پیش پرداخت، الزامی می باشد.
  • برای تمامی سفارش های طراحی سایت اقساطی، الزاماً از پنل های هاستینگ گروه نرم افزاری پیرامید استفاده خواهد شد. سطح دسترسی پنل هاستینگ از ابتدا به صورت کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  • در صورت عدم پرداخت اقساط 3 دوره به صورت متوالی، و یا تاخیر ها و بدحسابی های مکرر در پرداخت اقساط ماهیانه، سطح دسترسی پنل هاست سایت از شما سلب شده، و در صورت عدم تسویه بدهی تا 20 روز پس از آن تاریخ، وب سایت شما از روی پنل هاست حذف خواهد شد.
ارسال سفارش با شیوه پرداخت اقساطی، به منزله موافقت با تمامی شرایط و قوانین ذکر شده در بخش بالا می باشد.
بالا